Zwembad Zeezicht Lift Parking

Technisch cookiebeleid

COOKIES: TECHNISCH cookiebeleid

COOKIES INFORMATIE

Vanwege de inwerkingtreding van de bovengenoemde wijziging van de "Wet van de diensten van de informatiemaatschappij" (LSSICE), vastgesteld bij Koninklijk Besluit 13/2012, is het verplicht om de uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen van de gebruiker van alle webpagina's die ze gebruiken vervangbare cookies, voordat de gebruiker ze bekijkt.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies en andere vergelijkbare technologieën zoals lokale gedeelde objecten, flash-cookies of pixels, zijn tools die door webservers worden gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen, en om een goede werking van de site te bieden.

Door deze apparaten te gebruiken, mag de webserver bepaalde gegevens over de gebruiker onthouden, zoals hun voorkeuren voor het weergeven van de pagina's van die server, naam en wachtwoord, producten die hen het meest interesseren, enz.

COOKIES DIE DOOR DE VERORDENING WORDEN AANGETAST EN UITGEZONDERDE COOKIES

Volgens de EU-richtlijn zijn de cookies waarvoor de gebruiker geïnformeerde toestemming nodig heeft, analytische cookies en advertentie- en affiliatiecookies, met uitzondering van cookies van technische aard en cookies die nodig zijn voor de werking van de website of het verlenen van diensten. uitdrukkelijk gevraagd door de gebruiker.

WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER?

Er zijn vijf hoofdgroepen met betrekking tot de soorten cookies:

  • Analytische cookies: ze verzamelen informatie over het gebruik dat van de website wordt gemaakt. Sociale cookies: deze zijn nodig voor externe sociale netwerken.
  • Affiliate co okies: hiermee kunt u bezoeken van andere websites volgen, waarmee de website een affiliatiecontract (affiliate bedrijven) vaststelt.
  • Advertentie- en gedragscookies: ze verzamelen informatie over de persoonlijke voorkeuren en keuzes van de gebruiker (retargeting).
  • Technische en functionele cookies: deze zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de website en voor het leveren van de gecontracteerde dienst.

COOKIES DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT

  • PH PSESSID: technische en strikt noodzakelijke cookie die de identificatie van de sessie bevat. Het wordt verwijderd bij het sluiten van de browser.
  • _la ng: technische en strikt noodzakelijke cookie die de taal van de sessie bevat. Het wordt verwijderd bij het sluiten van de browser.