Slå samman Havsutsikt Hiss Parking

Teknisk cookie policy

COOKIES: TECHNICAL cookie policy

COOKIES INFORMATION

På grund av ikraftträdandet av ovannämnda ändring av "lagen för informationssamhällets tjänster" (LSSICE) som inrättats genom kungligt dekret 13/2012, är det obligatoriskt att få uttryckligt medgivande från användaren av alla webbsidor som de använder uttagbara kakor innan användaren bläddrar i dem.

VAD ÄR COOKIES?

Cookies och annan liknande teknik som lokala delade objekt, flashkakor eller pixlar, är verktyg som används av webbservrar för att lagra och hämta information om sina besökare, samt för att erbjuda korrekt drift av webbplatsen.

Genom att använda dessa enheter får webbservern komma ihåg vissa uppgifter om användaren, till exempel deras preferenser för att visa serverns sidor, namn och lösenord, produkter som intresserar dem mest etc.

COOKIES Påverkade av förordningen och undantagna COOKIES

Enligt EU-direktivet är de kakor som kräver användarens informerade samtycke analytiska kakor och annonsering och tillhörande cookies, med undantag för de av teknisk karaktär och de som är nödvändiga för driften av webbplatsen eller tillhandahållandet av tjänster. uttryckligen begärt av användaren.

Vilka typer av kokoser finns det?

När det gäller typer av kakor finns det fem huvudgrupper:

  • Analytiska cookies: de samlar in information om användningen av webbplatsen. Sociala cookies: är de som är nödvändiga för externa sociala nätverk.
  • Affiliate co okies: låter dig spåra besök från andra webbplatser, med vilka webbplatsen upprättar ett anslutningsavtal (dotterbolag).
  • Annonsering och beteendekakor: de samlar in information om användarens personliga preferenser och val (ommålning).
  • Tekniska och funktionella cookies: dessa är strikt nödvändiga för användning av webbplatsen och för tillhandahållande av den upphandlade tjänsten.

COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS

  • PH PSESSID: teknisk och strikt nödvändig cookie som innehåller identifieraren för sessionen. Det tas bort när webbläsaren stängs.
  • _la ng: teknisk och strikt nödvändig cookie som innehåller språkets session. Det tas bort när webbläsaren stängs.