Grond te koop in Spanje, Finestrat
EEN EXCLUSIEF AANBOD VAN ALICANTE REAL ESTATE! FINESTRAT De oude stad Finestrat ligt aan de voet van de berg Puig Campana, een van de kenmerken van de kust van Alicante: hij is van bijna overal te zien en dankzij zijn ongewone vorm kan de omtrek ni...
16 november 2022
Wilt u uw appartement verkopen? Schakel professionals in!
Uw appartement verkopen is niet zo eenvoudig als u zou willen. Het moderne levenstempo staat huiseigenaren niet toe om hun eigendom alleen te verkopen. U moet advertenties bijwerken, kopers meenemen om ze te inspecteren en op de hoogte zijn van de j...
14 november 2022

Belastingen in Spanje

Warm klimaat, zee, eeuwige siësta — dit is wat veel toeristen naar Spanje trekt. Hoe zit het met bedrijfsverhuizingen? En het allerbelangrijkste: hoe betaal je Spaanse belastingen? Een vraag die iedereen zorgen baart die wel eens aan verhuizen heeft gedacht. Dit artikel heeft de meest volledige informatie over de belangrijkste soorten belastingen verzameld en verteld hoe u minder kunt betalen.

Wat zijn de belastingen in Spanje?

Laten we beginnen met theorie en cijfers, en dan verder gaan met oefenen. Er zijn 3 belastingniveaus in Spanje:

 • Staat (individuele inkomstenbelasting — IRPF; btw — IVA; vennootschapsbelasting — IS);
 • Regionaal (Belasting op bedrijfstransacties — OS; Eigendomsoverdrachtsbelasting — ITP; Juridisch gedocumenteerde contractbelasting — AJD);
 • Gemeente (onroerendgoedbelasting — IBI; belasting op mechanische tractievoertuigen — IVTM; belasting op economische activiteit — IAE; bouw- en installatiebelasting — ICIO; stadsbelasting op grondwaardeverhoging — IIVTNU) .

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de belastingen. Ze kunnen hun eigen belastingtarieven bepalen.

In Spanje zijn de belastingen, net als elders, onderverdeeld in:

 • direct en indirect
 • voor ingezetenen en niet-ingezetenen
 • voor rechtspersonen en individuen.

Veel hangt af van de hoogte van het inkomen, vermogen, persoonlijke omstandigheden en of je een verblijfsvergunning, staatsburgerschap of een visum hebt gekregen.

Daarnaast zijn er 3 soorten betalingen: vergoedingen, speciale bijdragen en belastingen.

Maar de eerste dingen eerst.

Wie woont er in Spanje?

 • Inwoner van Spanje — dit is fysiek. een persoon die meer dan 183 dagen per jaar in het land verblijft en/of economische belangen heeft in Spanje en/of wiens echtgenoot/afhankelijke personen zich in Spanje bevinden.

En als een inwoner van Spanje plotseling naar een offshore land verhuist en alle benodigde documenten overlegt waaruit blijkt dat hij daar ook echt woont en belasting betaalt, dan blijft hij na de verhuizing nog 4 jaar fiscaal inwoner van Spanje. Lees: betaalt belasting aan twee landen.

 • Inwoner van Spanje — het is een rechtspersoon die is gevestigd op het grondgebied van het land en/of een bestuurs- en controleorgaan heeft en/of een rechtspersoon in Spanje.

Hoe word je bewoner?

Het is duidelijk hoe je als particulier een niet-ingezetene van Spanje kunt blijven, je moet minder dan 183 dagen in het land zijn, en zo verder op de lijst. Bij een rechtspersoon die niet in Spanje woont, is niet alles vanzelfsprekend.

Als het vermogen van een rechtspersoon bijvoorbeeld tot op zekere hoogte bestaat uit eigendommen die zich in Spanje bevinden, dan wordt (als de belasting dit aantoont) de niet-ingezeten rechtspersoon een bewoner.

U wordt ook een ingezeten rechtspersoon als u economische activiteiten in Spanje uitvoert. Dit kan worden vermeden als het leidinggevend of controlerend orgaan zich in een ander land bevindt. Dat wil zeggen, grofweg, als u een kantoor en minstens één werknemer buiten Spanje houdt.

Wie woont er in Spanje?

Basisbelastingen betaald door inwoners

Deze belastingen zijn van toepassing op zowel degenen die in Spanje zijn geboren als degenen die de status van inwoner van het land hebben gekregen.

 • Individuele inkomstenbelasting — de impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF)

Niet alleen over lonen wordt belasting geheven, maar ook over bonussen, pensioenen, huurinkomsten. Het belastingtijdvak valt samen met de kalenderperiode.

Belangrijk punt: als er maar één werkgever is en u minder dan 22.000€ voor het jaar, dan is het niet nodig om een inkomensverklaring in te dienen.

U moet elke maand betalen en aan het einde van het jaar wordt het saldo berekend: meer betaald — het te veel betaalde geld teruggestort aan de Spaanse schatkist.

Belastingtariefbereik: van 19% tot 45%. 19% wordt betaald door degenen met een jaarinkomen van minder dan € 12.450,-, 24% — vanaf 12 450€ tot € 20.200,-, 30% — tot 34.000€, 37% — tot 60.000€, 45% — meer dan 60.000€. De hoogte van het "inkomensplafond" kan met hetzelfde tarief stijgen als u personen ten laste heeft. In dit geval het "plafond" zal stijgen van 600€ tot 1200€ per jaar voor elke persoon ten laste.

Personenbelasting wordt geheven van personen die minimaal 183 dagen per jaar in Spanje wonen en daar inkomen hebben. Dat wil zeggen, van degenen die rechtstreeks voor Spaanse werkgevers werken. De belastingbetaling kan in twee delen worden opgesplitst: 60% moet vóór 1 juli worden betaald, de rest van — tot 5 november.

Nog een belangrijk punt: ingezetenen verdienen bijvoorbeeld 61.000€ ze betalen 45% belasting niet over het volledige bedrag, maar over deze extra-1000€. Dit is de essentie van de progressieve personenbelasting.

 • Vennootschapsbelasting — Impuesto de Sociedades (IS)

Ingediend voor de periode van 1 januari tot 31 december, ongeacht de inkomsten van het bedrijf voor het jaar: minimaal 50€, minimaal 50.000€. Berekeningsmaand — juli van het jaar volgend op het verslagjaar.

25% — algemeen belastingtarief voor alle bedrijven behalve Navarra en Baskenland (daar betaal je respectievelijk 30% en 28%); 20% - coöperaties, liefdadigheidsinstellingen en verenigingen; 15% - nieuw geregistreerde bedrijven (gedurende de eerste 2 jaar).

Een interessant punt:administratieve en strafrechtelijke boetes, evenals uitgaven in verband met offshore-bedrijven worden niet afgetrokken van de belastbare basis.

 • BTW — Impuesto sobre el Valor Anadido(IVA)

Een indirecte belasting die wordt toegepast op wat u koopt (goederen en diensten). Alles en iedereen betaalt ervoor, behalve de gezondheidszorg (inclusief tandheelkunde), onderwijs voor kinderen, verzekeringen en financiële transacties.

Totaal tarief — 21%. Voor “kwetsbare” segmenten van de bevolking ligt het tarief lager: 4% voor een consumentenmandje en benodigdheden (hieronder vallen trouwens ook kranten en boeken) en 10% voor overige producten (vlees, vis) en onkosten zoals contactlenzen en brillen , woningbouw en dienstverlening in hotels.

 • Onroerendgoedbelasting — Impuesto sobre bienes immuebles (IBI)

Hangt af van de kadastrale waarde van het onroerend goed (deze wordt elk jaar bijgewerkt) en van de specifieke gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Van 0,4% tot 1,1% voor de stad en van 0,3% tot 0,9% op het platteland. Dat wil zeggen, voor een appartement in Madrid ter waarde van € 200.000,-. op jaarbasis betaal je grofweg 4.000€.

Basisbelasting betaald door inwoners

Basisbelasting betaald door niet-ingezetenen

 • Individuele inkomstenbelasting — el Impuesto sobre la Renta de Nos Residentes (IRNR)

Bedenk dat niet alleen lonen worden belast, maar ook bonussen, pensioenen, huurinkomsten. Voor EU-burgers — 19% (d.w.z. het minimumtarief), voor alle andere — 24%.

 • BTW — Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)

Te betalen volgens dezelfde regels als voor ingezetenen. Maar voor niet-ingezetenen is er een leuke bijkomstigheid: bij het verlaten van Spanje kan de btw worden teruggegeven. Belastingvrij is tenslotte een goede zaak.

 • Onroerendgoedbelasting — Impuesto sobre bienes immuebles (IBI)

Alles is precies hetzelfde als voor bewoners. Bovendien wordt er een luxebelasting toegevoegd als het onroerend goed meer dan € 700.000 kost.

 • Dubbele belastingheffing

Voor burgers van die landen waarmee Spanje verdragen heeft gesloten over het uitsluiten van dubbele belasting, is er een leuke bonus — u hoeft geen dubbele belasting te betalen.

Voordelen en vergoedingen

Zo kwamen we bij de kers op de taart — vergoedingen en voordelen. We vertellen het u op dezelfde manier, snel, kort en tegelijkertijd in alle details.

 • Vergoeding voor de aankoop van de eerste Spaanse woning

Contactgegevens:Ministerio de vivienda.

Grootte:tot 10% van de kosten van huisvesting.

Ontvangstvoorwaarden:niet meer dan 4 maanden zijn verstreken vanaf de datum van ondertekening van de escritura (koop- en verkoopovereenkomst); lage kosten per m2 bruikbare oppervlakte — dit is belangrijk, omdat er een vergoeding kan worden verkregen uit de aankoop van budgetwoningen.

Valkuilen: over het bedrag van de schadevergoeding moet u inkomstenbelasting betalen.

 • Jeugdtoeslag (jonger dan 30 jaar) te huur

Waar te bereiken:Ministerio de la Vivienda.

Maat: 200€ per maand.

Ontvangstvoorwaarden:Je kunt 1 jaar na het wonen in het appartement een aanvraag indienen (je moet 12 facturen indienen voor de alkyler); geen familie zijn van de verhuurder; huurovereenkomst voor minimaal een jaar met daarna een verlenging; "show" hun officiële inkomen; je moet een inwoner zijn.

Valkuilen:elke gemeente heeft zijn eigen manier, ze kunnen weigeren zonder uitleg, niet geschikt voor niet-ingezetenen.

 • Eenmalige financiële hulp

Contactgegevens:persoonlijk account op de website van de Belastingdienst.

Grootte: 200€ een keer.

Voorwaarden om in aanmerking te komen: werkenden, ondernemers met een laag inkomen of werklozen; burgers of ingezetenen; verplichte inschrijving in de sociale zekerheid of verplichte inschrijving in het arbeidsbureau; totaal gezinsinkomen minus uitgaven voor 2021 — tot € 14.000.

Valkuilen: er wordt rekening gehouden met het totale gezinsinkomen, komt niet in aanmerking voor Ingreso mínimo vitale ontvangers.

 • Basisinkomen (Ingreso mínimo vitaal)

Contactgegevens: Instituto Nacional de Seguridad Social, in Baskenland en Navarra — regionale diensten.

Maat: vanaf 100€ tot € 1200.

Ontvangstvoorwaarden: ingezetenen en burgers; onafgebroken verblijf van minimaal 1 jaar; van 23 tot 65 jaar; minimaal 2 jaar apart wonen (niet getrouwd, niet met ouders).

Valkuilen:stapelt niet met andere voordelen; de werklozen moeten op het moment van de aanvraag geregistreerd zijn bij het arbeidsbureau.

 • Werkloosheidsuitkering (Prestación contributiva)

Contactgegevens:INEM arbeidsuitwisseling.

Grootte subsidie:variabel.

Voorwaarden voor het verkrijgen van:certificaat van de werkgever over de betaling van finiquito en liquidación; bewonerskaart; minimaal 1 jaar werken op basis van een contract (als je minimaal 3 maanden hebt gewerkt - subsidio por desempleo). Valkuilen:ontwerpcomplexiteit; moet elke 3 maanden bij INEM worden geregistreerd; u zult enkele maanden moeten wachten op een antwoord.

Dit waren de belangrijkste voordelen die beschikbaar zijn in Spanje. Zoals u ziet is het voor een niet-ingezetene niet zo eenvoudig om een uitkering of tegemoetkoming te krijgen. Behalve op de manieren die we hieronder hebben beschreven, als antwoord op vragen. 

Voordelen en vergoedingen in Spanje

veelgestelde vragen

In deze sectie hebben we de belangrijkste vragen die onze klanten tijdens consultaties stellen, opgesomd en geanalyseerd.

— Ik heb wat kapitaal. Ik wil verhuizen naar Spanje, maar ruwweg vrij zijn van 50% belasting. Woon in Spanje en betaal het minimum. Hoe?

Om de een of andere reden is iedereen bang voor het progressieve belastingcijfer? Dit is tot 45% alleen personenbelasting. Maar het is de moeite waard om te overwegen dat, samen met het principe van “meer verdienen — je geeft meer Het belastingstelsel in Spanje biedt ook een aantal vrijstellingen op lokaal niveau.

Als je bijvoorbeeld in Catalonië woont, kun je een verlaagd belastingtarief verwachten bij het aflossen van je studielening aan een Spaanse universiteit. De lijst met aflaten en voordelen is zeer uitgebreid, het zou niet genoeg zijn om in een paar artikelen alles op te sommen.

Misschien is de beste optie om in Spanje te wonen en veel minder belasting te betalen — het zal niet zijn bewoner zijn. Want door fiscaal ingezetene te worden in Spanje, moet u absoluut betalen voor al uw bezittingen die zich in alle landen bevinden. Als ze zich natuurlijk in deze "witte" landen bevinden.

Er is nog een andere mogelijkheid: 24% inkomstenbelasting betalen voor de eerste 10 jaar van verblijf in Spanje. Dit geldt alleen voor nieuwe bewoners.

En voor de "oudjes" die al 10 jaar geen ingezetene meer zijn, maar terug willen om zaken te doen en gewoon in Spanje willen wonen, geldt de "Wet van Beckham"; (alleen als u terugkeert naar Spanje op grond van een arbeidsovereenkomst met Spaanse werkgevers): de eerste “nieuwe” 6 jaar betalen een tarief van 24%, dat wil zeggen, zoals voor niet-ingezetenen. Maximaal inkomen voor 6 jaar — 600.000€, dan geldt 47% tarief.

Voordelen van geen Spaanse inwoner zijn: als je in Spanje woont, hoef je niet tot 50% van je inkomen te betalen.
Nadelen: niet erg legaal, u kunt geen onroerend goed kopen, permanent in Spanje wonen. Voor digitale nomaden is dit echter een geweldige optie.

— Ik wil naar Spanje verhuizen, terwijl ik in mijn thuisland nog steeds een bedrijf heb dat me winst oplevert. Welk percentage belastingen zal ik betalen?

In dit geval hoeft u alleen IRNR — belasting voor niet-ingezetenen. Hoewel er ook hier valkuilen zijn: het hangt allemaal af van het type Russisch bedrijf. Bedenk dat burgers van landen waarmee Spanje verdragen heeft gesloten over de uitsluiting van dubbele belasting (in de lijst van meer dan 90 landen) zijn vrijgesteld van het betalen van belastingen van het land dat ze verlaten.

— Ik ben een IT-specialist, ik wil een eenmanszaak openen in Spanje, om mijn vrouw te vervoeren. Hoe minder belasting betalen? Hoeveel betaal ik en waar?

Een analoog van IP in Spanje heet autónoma. De eerste instantie waar u een deel van uw inkomen moet inhouden is Seguridad Social (zoiets als een pensioenfonds).

De nieuwe autónoma's doneren twee jaar lang 80 euro per maand aan het fonds. Maar als uw inkomen als ondernemer in het eerste jaar hoger was dan 1000€ per maand, exclusief kosten, wordt de hoogte van de bijdrage herberekend in een schaal van 15 stappen. Bijvoorbeeld bij een inkomen van 3.000€ per maand betaalt u ongeveer 400€ per maand. Bij 6.000€ per maand – ongeveer 500€. Hoe meer uw inkomen – hoe groter de bijdrage.

De tweede instantie waarop u inhoudingen moet doen — directe belastingen, u moet betalingen voor btw aftrekken, 21%, inkomend inkomen minus uitgaand.

Er is ook een tabla IRPF-schaal. Het is vooruitstrevend en meerlagig. En volgens deze barema herberekent de Belastingdienst uw belasting als u bijvoorbeeld meer dan 60.000 euro verdiende in een jaar. En als je deze schaal opent, zie je — tot 47% wordt afgebroken. Dan is de 20% die u gedurende het jaar betaalde niet genoeg. Ze zullen ook de belasting — u betaalt extra.

De heffingsgrondslag voor IT-specialisten en individuele ondernemers kan worden verlaagd als u kosten heeft die verband houden met uw type activiteit. Bijvoorbeeld uitgaven op internet, betalen voor kaartjes voor zakenreizen, salarissen voor werknemers. Trouwens, als optie kunt u ervoor zorgen dat een echtgenoot voor u werkt, maar op voorwaarde dat zijn / haar activiteiten samenvallen met die van u.

Dat wil zeggen, u regelt hem / haar op uw plaats, betaalt gewoon een salaris, vermindert de belastinggrondslag met het bedrag van de bijdragen aan het fonds en de belastinggrondslag. Maar alles heeft een rechtvaardiging nodig, het is niet zo eenvoudig om het te doen, je hebt documenten, cheques en dergelijke nodig, want er is een zeer redelijk risico om op een plotselinge belastingcontrole te stuiten.

U kunt facturen maken voor aannemers in Rusland en Oekraïne, de belastingdienst in Spanje geeft geen gegevens door aan Rusland en Oekraïne en vice versa.

— Wat is beter: autonoom of een bedrijf voor 2-3 werknemers?

Autónoma is letterlijk verantwoordelijk voor alles met zijn hoofd, zijn bezit. En het bedrijf – het is een naamloze vennootschap. Daarom, als er meerdere werknemers zijn, is het beter om een bedrijf te openen, het is veiliger, er zijn minder risico's.

Maar dit helpt natuurlijk alleen als er vaste klanten zijn en betalingen tot stand komen. Om het toegestane kapitaal van het bedrijf te openen, moet u 1 euro op uw bankrekening storten.

U betaalt ook belasting in Seguridad Social, maar u betaalt niet per kwartaal, zoals een individuele ondernemer, maar pas in juli van het jaar volgend op de rapportage. En niet 20%, maar de eerste 2 jaar 15%, en dan 25%, inkomsten min kosten. En op dezelfde manier is het mogelijk om een baan voor uw echtgenoot of echtgenote te regelen.

Geld kan aan het bedrijf worden onttrokken in de vorm van een salaris voor zichzelf of in de vorm van dividenden wanneer inkomstenbelasting wordt betaald.

— Het blijkt dat hij de sociale zekerheid heeft betaald. Hij nam zichzelf in dienst bij het bedrijf, betaalde zichzelf en zijn vrouw een salaris, het werd afgeschreven van het bedrijf in de vorm van belastbare kosten, dus de belastinggrondslag daalde.

En dan, als werknemer met salaris, over welke schaal ga ik belasting betalen? Door IRPF?

Ja. Belasting betalen net als een particulier.

— En als ik toch als autónoma in Spanje wil werken, kan ik dan een bedrijf openen? Wat is hiervoor nodig?

U hoeft hiervoor niet eens autónoma te sluiten. De eerste 2 jaar betaal je ook 80 euro per maand, daarna kun je gewoon een bedrijf starten met jezelf als oprichter. In dit geval hoeft u de IP — je kunt jezelf inhuren in je eigen bedrijf. Zo verliest u het voordeel niet.

Grond te koop in Spanje, Finestrat
EEN EXCLUSIEF AANBOD VAN ALICANTE REAL ESTATE! FINESTRAT De oude stad Finestrat ligt aan de voet van de berg Puig Campana, een van de kenmerken van de kust van Alicante: hij is van bijna overal te zien en dankzij zijn ongewone vorm kan de omtrek ni...
16 november 2022
Wilt u uw appartement verkopen? Schakel professionals in!
Uw appartement verkopen is niet zo eenvoudig als u zou willen. Het moderne levenstempo staat huiseigenaren niet toe om hun eigendom alleen te verkopen. U moet advertenties bijwerken, kopers meenemen om ze te inspecteren en op de hoogte zijn van de j...
14 november 2022
Contact
Richt uw camera op de QR-code
qr barcode telegram
of volg de link
Doorgaan in browser
Richt uw camera op de QR-code
qr barcode whatsapp
of volg de link
Doorgaan in browser